عسل خود بافت

عَسَل  مایعی شیرین و گران‌رو است که توسط زنبورعسل و برخی حشرات دیگر نیز تولید می‌شود.

هیچ محصولی یافت نشد.