در صورت موفق بودن از خرید شما متشکریم و خرید شما در پروسه ارسال قرار گرفت

فاکتور خرید شما در صورت موفق بودن به ایمیل شما ارسال گردیده است

فاکتور شما اگر در پوسه inbox  ایمیلتون نبود در پوشه اسپم قرار دارد و آنجا را چک بفرمایید

از-خرید-شما-متشکریم-min